Zuzana Veselá 

Zuzana Veselá je studentka Institutu tvůrčí fotografie v
Opavě a kromě studia pracuje v lifestylových magazínech,
pro které nejen píše články, ale také fotí. Ve své volné
fotografické tvorbě se věnuje převážně portrétní a reportážní
fotografii. To můžeme pozorovat i na cyklu Fantasma, za
který získala v roce 2018 čestné uznání od Divadelního
ústavu a jehož část jsme vybrali pro edici do Artmatu.

Soubor v primární rovině zachycuje herce, jejíž vzhled či
talent Zuzanu upoutal a které se snažila zachytit v momentu
jejich naprostého odevzdání. Každý z portrétovaných je v
souladu se zátiším, které interpretuje jejich osobnost. Pro
edici do Artmatu jsme vybrali šest z těchto zátiší, které
krásně fungují i samostatně jakožto zobrazení klasického
zátiší v netradiční aranži.Web: www.zuzanavesela30.wixsite.com/fantasma
Zuzana Veselá is a student at the Institute of Creative
Photography in Opava and, in addition to her studies, she
works in lifestyle magazines, for which she not only writes
articles, but also takes photos. In her freelance photographic
work, she focuses mainly on portrait and reportage
photography. This can also be observed in the Phantasm
cycle, for which she received an honorable mention from the
Theater Institute in 2018, and part of which we selected for
the Artmat edition.

At the primary level, the cycle captures actors whose
appearance or talent attracted Zuzana and whom they tried
to capture at the moment of their complete surrender. Each
of the portrayed is in accordance with the still life, which is
interpreted by their personality. For the Artmat edition, we
have chosen six of these still lifes, which work on their own
as an depiction of still life in a non-traditional arrangement.

Web: www.zuzanavesela30.wixsite.com/fantasma