Tereza Bonaventurová

Tereza v roce 2018 absolvovala Ateliér fotografie Lukáše Jasanského na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Ve své fotografické tvorbě se zabývá především reflexí veřejného prostoru českých i zahraničních měst, jejich vizualitou a urbanismem. Vydala několik autorských publikací, např. Luxus prázdnoty (2018), kde se zamýšlí nad reklamou ve vztahu k prázdnému prostoru v městském prostředí.

Dalším tématem neodmyslitelně spjatým s městem, kterým se umělkyně dlouhodobě zabývá, je turismus. Tomu se věnuje i v sérii devíti fotografií Paralelní Praha sloužících jako alternativní mini pohlednice z metropole. Soubor reaguje na zobrazování jakési nadreality současných měst, které byly zkomprimovány na pár zásadních památek zalitých v permanentním západu slunce. Ukazuje méně obvyklé pohledy na hlavní město včetně unikátní nezprofanované architektury a mimo samotné zobrazování tak kritizuje i problematický fenomén turistického chování nepřekračující hranice památkové rezervace.Vzdělání:

2015 - 2018
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, ateliér Fotografie u Lukáše Jasanského (magisterský program)

2015/2016
Universita Politécnica de Valencia, Faculty of Fine Arts (Španělsko) – zahraniční stáž

2014
Mimar Sinan Fine Arts University in Istanbul, Turkey, Photography department - zahraniční stáž

2011 - 2015
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, ateliér Fotografie u prof. Pavla Baňky (bakalářský program)


Publikace:

2018 LUXUS PRÁZDNOTY - Knížka o reklamě ve veřejném prostoru (součást diplomové práce)

2016 Neturistický průvodce – Valencie – autorská fotografická kniha – netradiční průvodce španělskou Valencií

2014 ČT, autorská fotografická kniha – komplexní portrét budovy České televize


Výstavy


Samostatné:

2019 Luxus prázdnoty, Galerie Cella, Bludný kámen, Opava

2017 Plocha k pronájmu, ROJ, Praha

2017 Extenze, Billboart gallery, Ústí nad Labem

2016 Hledání ztraceného prostoru, Galerie Mimochodem, Praha (součástí Fotograf Festivalu / Hranice dokumentu)


Skupinové:

2020 PEP – Urban Challenges, B-part, Berlin

2019 Kompilace skutečností, Kampus Hybernská, Praha (projekt Magic Carpets, Prague Biennal)

2018 200 fotek, Galerie G4, Cheb

2015 Tuyap, Istanbul, Turkey

2015 Únik z dimenze obrazu, Galerie u Prstenu, Praha

2014 Občas prostě musíš vystavovat třeba v Rudolfinu, i když tě to sere, Vitrínky Gallery, Ústí nad Labem (se skupinou Brutální vemena) Web: http://bonaventurova.com/
In 2018, Tereza graduated from Photography Studio led by Lukáš Jasanský at the Faculty of Art and Design in Ústí nad Labem. In her photographic work, she mainly deals with the reflection of the public space of Czech and foreign cities, their visuality and urbanism. She has published several publications, such as Luxury of Emptiness (2018), where she reflects on advertising in relation to an empty space in an urban environment.

Another topic linked to the city theme, which the artist has been dealing with for a long time, is tourism. This topic is present also in a series of nine photographs "Parallel Prague'', which works as alternative postcards of the metropolis. The series responds to depicting a kind of super reality of contemporary cities, which have been compressed into a few key monuments flooded in a permanent sunset. It shows less common views of the capital, including unique not profaned architecture. In addition to the depiction itself, the project also criticizes the problematic phenomenon of tourist behavior that does not exceed the boundaries of the monument reserve.Education:

2015 - 2018
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, ateliér Fotografie u Lukáše Jasanského (magisterský program)

2015/2016
Universita Politécnica de Valencia, Faculty of Fine Arts (Španělsko) – zahraniční stáž

2014
Mimar Sinan Fine Arts University in Istanbul, Turkey, Photography department - zahraniční stáž

2011 - 2015
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, ateliér Fotografie u prof. Pavla Baňky (bakalářský program)


Publications: 

2018 LUXUS PRÁZDNOTY - Knížka o reklamě ve veřejném prostoru (součást diplomové práce)

2016 Neturistický průvodce – Valencie – autorská fotografická kniha – netradiční průvodce španělskou Valencií

2014 ČT, autorská fotografická kniha – komplexní portrét budovy České televize

Exhibitions


Solo:

2019 Luxus prázdnoty, Galerie Cella, Bludný kámen, Opava

2017 Plocha k pronájmu, ROJ, Praha

2017 Extenze, Billboart gallery, Ústí nad Labem

2016 Hledání ztraceného prostoru, Galerie Mimochodem, Praha

(součástí Fotograf Festivalu / Hranice dokumentu)


Group:

2020 PEP – Urban Challenges, B-part, Berlin

2019 Kompilace skutečností, Kampus Hybernská, Praha (projekt Magic Carpets, Prague Biennal)

2019 A co nám zbývá teď?, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

2018 Nultá generace, festival současného umění, Jihlava

2018 200 fotek, Galerie G4, Cheb

2017 Vnitrobloky, Galerie Hraničář, Ústí nad Labem

2015 Tuyap, Istanbul, Turkey

2015 Únik z dimenze obrazu, Galerie u Prstenu, Praha

2014 Občas prostě musíš vystavovat třeba v Rudolfinu, i když tě to sere, Vitrínky Gallery, Ústí nad Labem (se skupinou Brutální vemena)Web: http://bonaventurova.com/