Tereza Bonaventurová
Tereza v roce 2018 absolvovala ateliér Fotografie Lukáše Jasanského na Fakultě umění  designu v Ústí nad Labem. Ve své fotografické tvorbě se zabývá především reflexí veřejného prostoru českých i zahraničních měst, jejich vizualitou a urbanistickou stránkou. Vydala několik
autorských publikací, např. Luxus prázdnoty (2018), kde se zamýšlí nad reklamou ve vztahu k prázdnému prostoru v městském prostředí.

Dalším tématem neodmyslitelně spjatým s městským prostředím, jež autorka ve své tvorbdlouhodobě rozvíjí, je turismus. Tomu se věnuje také v sérii fotografií Stay the fuck home from now on, který vznikl v průběhu koronavirové pandemie. Záběry z Google street view zachycuj nejvyhledávanější památky světa a nastavují zrcadlo odvrácené tváři těchto míst, ale i způsobu jakým k cestování vlastně přistupujeme. Davy lidí, mnohdy neutěšené a urbanisticky nevyřešené okolí - jaký zážitek nám návštěva zprofanovaných ikon může přinést? Pro tuto séri autorka zvolila formu mini pohlednic, které jejími slovy „ ... nabízí o něco reálnější pohled na nejvyhledávanější destinace, než jaké běžně vídáme a vybízejí k hlubšímu zamyšlení nad našimi cestovatelskými volbami.”


Studium

2015 - 2018 Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, ateliér Fotografie u  Lukáše Jasanského (magisterský program)
2015/2016 Universita Politécnica de Valencia, Faculty of Fine Arts (Španělsko) – zahraniční  stáž
2014 Mimar Sinan Fine Arts University in Istanbul, Turkey, Photography department -  zahraniční stáž
2011 - 2015 Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, ateliér Fotografie u prof. Pavla Baňky (bakalářský program)

Publikace

2018 LUXUS PRÁZDNOTY - Knížka o reklamě ve veřejném prostoru (součást diplomovépráce)
2016 Neturistický průvodce – Valencie – autorská fotografická kniha – netradiční průvodcešpanělskou Valencií
2014 ČT, autorská fotografická kniha – komplexní portrét budovy České televize