Tatiana Karpová

Tatiana se ve svých ilustracích inspiruje převážně přírodou
a její rozmanitostí, přičemž ráda vytváří světy, které jsou v
reálném životě nemožné. Její, někdy až pohádkové ilustrace,
odkrývají nečekané možnosti představivosti a hravosti.
Motivy zvířat, rostlin či různých tvorů se často prolínají s
krajinou nebo industriálními scenériemi a ze známých výjevů
se stávají světy mimo naše zažité chápání.

Věnuje se také ilustraci dětských knih (Hugrún the curious
troll girl, 2018), ale nejčastěji se věnuje kresbě tuší, či perem
a také akvarelu a technice kvaše. Typické je pro ní vytváření
vzorů s přírodními motivy - ty se objevily např. i na oblečení
české značky Akari.


Web: http://tatianakarpova.com/
In her illustrations, Tatiana is mainly inspired by nature and its
diversity, while she likes to create worlds that are in in real life
impossible. Her, sometimes even fairy-tale illustrations, reveal
unexpected possibilities of imagination and playfulness.
Motifs of animals, plants or various creatures often intertwine
with landscape or industrial scenery and from well-known
scenes they become worlds beyond our experienced
understanding.

She also illustrates children’s books (Hugrún
the curious troll girl, 2018), but most often she draws with ink
or pen and uses watercolor and gouache techniques. She also
likes to create patterns with natural motifs - these appeared,
for example, on clothes of Czech brand Akari.

Web: http://tatianakarpova.com/