PUNX23 & Dora Dutková

Pod přezdívkou PUNX23 se skrývá autor, který je neodmyslitelně spjat s technikou sítotisku, se kterou experimentuje již od konce 90. let. V jeho okruhu takto vznikl nespočet trik, nášivek, samolepek a streetartu po celé Evropě, nejčastěji s angažovanou a anarchistickou tématikou, vážící se k DIY principům. Na počátku tohoto století otevřel sítotiskovou dílnu v Praze, která funguje dodnes a produkuje například fanziny SUCK MY DIY a je propojena s nezávislými nakladatelskými kolektivy u nás i v zahraničí.

Zde také vzniklo autorské pexeso, na kterém PUNX spolupracoval s ilustrátorkou Dorou Dutkovou, absolventkou Ateliéru ilustrace a grafiky na pražské UMPRUM, jež dlouhodobě spolupracuje např. s týdeníkem A2 a ilustrovala celou řadu publikací pro nakladatelství Argo, Labyrint, Baobab, či dětských knih (např. Zebra pod postelí). Pexeso zobrazuje vybrané domovní znamení napříč Prahou a je k němu přiložena mapa, podle které se můžete vydat na cestu za poznáním metropole z trochu jiné perspektivy.

Web: https://www.pvnx23.cz/
IG: @punx23

The nickname PUNX23 hides an author who is inseparably linked to the screen printing technique, with which he has been experimenting since the late 1990s. In his circle, countless t-shirts, patches, stickers and street art were created all over Europe, mostly with an engaged and anarchist theme, related to DIY principles. At the beginning of this century, he opened a screen printing workshop in Prague, which still works today and produces, for example, SUCK MY DIY fanzines and is connected with independent publishing groups in the Czech Republic and abroad.

An author's memory game for Artmat was also created here. This time PUNX 23 collaborated with illustrator Dora Dutková, a graduate of the Studio of Illustration and Graphics at the Prague Academy of Arts, Architecture and Design, which has been collaborating for example with A2 magazine and illustrated plenty of books for publishing houses like Argo, Labyrint, Baobab and also books for children (for example Zebra under the bed). Pexeso displays a selected house signs across Prague and is accompanied by a map, according to which you can embark on a journey to explore the metropolis from a slightly different perspective.

Web: https://www.pvnx23.cz/
IG: @punx23