Nýbrž


Nýbrž je skupina ilustrátorů, která není skupinou velkou, nýbrž skupinou velkých ilustrátorů, nýbrž skupina.” Takto se prezentuje skupina ilustrátorů, kteří se seznámili v ateliéru Grafický design II na vysoké škole Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci skupiny vystupují Bára, Kuna, Pony, Mega, Monte/Mortadela a Adelíná/Adla, kteří se pravidelně účastní českých i zahraničních zinfestů a ilustrátorských festivalů. Pro Artmat vytvořili sérii ilustrací Barbora Kicovová - Bára a Jakub Hrdlička - Kuna. V jejich tvorbě se setkáme převážně s kresbou tužkou a určitou ironií. Jakub pro Artmat vybral své starší práce, v kterých se promítá jeho uhranutí fantasy příběhy, pohádkovými postavami či legendami, jejichž estetiku přivádí do dnešního světa ilustrace. Jeho kresba je charakteristická svou syrovostí, expresivitou, výpravností ale i jistou hrou a určitým velmi specifickým vtipem zaměřeným na detail příběhu. Oproti Kubovým expresivním kresbám stojí jemná linie ilustrací Báry. Tenkou a detailní linku tužky na bílém pozadí, střídající s výraznou až dravou čárou, nám mnohdy připomíná japonské kresby a jejich estetiku. Ani u Báry nechybí jistá hravost a do příběhů vznikajících pod jejími tahy přidává také útržky textů rozvíjející její vyprávění.
Nýbrž is a group of illustrators, which is not big, however it is a group of big illustrators.“ This is how the artists, who  got together in the Graphic design Studio 2 at the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, present  themselves. Bára, Kuna, Pony, Mega, Monte/Mortadela and  Adelíná/Adla are members of the group, who regularly take  part in Czech and foreign zine festivals and illustration  festivals. Barbora Kicovová “Bara” and Jakub Hrdlička  “Kuna” created a series of illustrations for Artmat. You can  see mostly pencil drawings with a bit of irony among their works. Jakub chose some of his older works for Artmat,  in which he projects his amazement by fantasy stories, fairytale characters and legends, whose esthetics comes into  today’s world of illustration. His style is characterized by its  rawness, expressiveness, narrative style but also a certain  sense of humor with an attention to detail. In comparison  with Kuba’s expressive drawings there are gentle lines of  Bára’s illustrations. Thin and detailed pencil lines on white  background, followed by distinct, almost fierce drawing,  remind us of Japanese drawings and their esthetics. Even  Bara’s worksare playful with fragments of texts under her  lines that expands her art’s stories. 


IG: @nybrz_ilustratori