Artmat

Nýbrž


“Nýbrž je skupina ilustrátorů, která není skupinou velkou, nýbrž skupinou velkých ilustrátorů, nýbrž skupina.” Takto se prezentuje skupina ilustrátorů, kteří se seznámili v ateliéru Grafický design II na vysoké škole Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci skupiny vystupují Bára, Kuna, Pony, Mega, Monte/Mortadela a Adelíná/Adla, kteří se pravidelně účastní českých i zahraničních zinfestů a ilustrátorských festivalů. Pro Artmat vytvořili sérii ilustrací Barbora Kicovová - Bára a Jakub Hrdlička - Kuna. V jejich tvorbě se setkáme převážně s kresbou tužkou a určitou ironií. Jakub pro Artmat vybral své starší práce, v kterých se promítá jeho uhranutí fantasy příběhy, pohádkovými postavami či legendami, jejichž estetiku přivádí do dnešního světa ilustrace. Jeho kresba je charakteristická svou syrovostí, expresivitou, výpravností ale i jistou hrou a určitým velmi specifickým vtipem zaměřeným na detail příběhu. Oproti Kubovým expresivním kresbám stojí jemná linie ilustrací Báry. Tenkou a detailní linku tužky na bílém pozadí, střídající s výraznou až dravou čárou, nám mnohdy připomíná japonské kresby a jejich estetiku. Ani u Báry nechybí jistá hravost a do příběhů vznikajících pod jejími tahy přidává také útržky textů rozvíjející její vyprávění.


www.nybrz.tumblr.com

instagram: nybrz_ilustratori


Děkujeme:
Artmat vznikl díky finanční podpoře MČ Praha 10.