Martin KyjovskýMartin Kyjovský se narodil  25. února 1995 v Kyjově. Na střední škole v Hodoníně studoval užitou malbu, následně se v roce 2014 odstěhoval do Prahy, kde absolvoval Vyšší odbornou školu Václava Hollara a věnoval se ilustraci. V roce 2017 začal navštěvovat kurzy grafického designu na pražské Scholastice a poté nastoupil do ateliéru grafické designu a vizuální komunikace na UMPRUM.

Jeho oborem je grafický design, baví ho různorodost, práce s písmem, rešerše, vytváření nového konceptu. Má rád digitální i fyzickou formu jeho oboru. Vlastní ilustrace je pak doplněk jeho práce, kterou rád do zakázky zahrnuje. Baví ho střídání stylů a přístupů a naopak se nerad uzavírá do jedné výrazové zkratky. Pracuje převážně na počítači, i když většina jeho ilustrací a návrhů má hrubý základ na papíře.

Pro Artmat vytvořil limitovanou edici hracích karet. Ulici Krymskou vnímá jako prostor pro setkávání a trávení volného času. Proto si vybral koncept karet, který může lidi propojit a sblížit. Počet karet v balíčku je 32. Hráči jsi tak můžu zahrát sedmičku, prší nebo jinou karetní hru v některé blízké restauraci nebo kavárně.

Vzory jednotlivých karet jsou založeny na rešerši a historii karet. Kromě populárního francouzského vzoru, Martina zaujalo především španělské a italské provedení karet. Nelze opominout ani lokální a regionální vzory. Hlavní prvkem rozlišení karet je však jejich barevnost. Vzor je tak jen doplňkem.


Vzdělání

2018–nyní   UMPRUM – grafický design a vizuální komunikace
2017–2018   Scholastika – grafický design
2014–2017   Vyšší odborná škola Václava Hollara, Praha – ilustrace
2010–2014   Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín – malba


Praxe

2018   Graphic design studio Colmo, stážista
2017–2018   Ernst&Young, grafik
2014–2017   DDM Praha 5, pedagog výtvarného oboru


Spolupráce

Díky, že můžem, Rossum, Lustr festival, Nakladatelství Došel karamel, Divadlo Hysterie‚Nakladatelství Triáda, Komunitný festival súčasného divadla a umenia: UM UM, ČVUT, Studio Damúza, Redway Magazine


Výstavy

2018   Lustr festival, Praha
2017   Templ, Mladá Boleslav
2017   Off Format Brno
2016   Galerie Doma, Kyjov
2014   Galerie výtvarného umění, Hodonín
Martin Kyjovský was born on 25th February 1995 in Kyjov.  After studying Applied Painting at the secondary school  in Hodonín, Martin moved to Prague in 2014 where he  graduated from Vaclav Hollar Art School with a focus on  illustrations.. In 2017 he started attending graphic design  courses at Scholastika College in Prague followed by joining  the Studio of Graphic Design and Visual Communication  at UMPRUM (Academy of Arts, Architecture and Design in  Prague).

Graphic design is Martin’s domain, he enjoys the diversity,  working with fonts, research and creating new concepts.  Martin appreciates both digital and physical form in his  field.. His illustrations are rather a bonus, which he likes  to add to his projects. Martin enjoys switching styles and  on the contrary he does not like to have his hands tied by  only one approach. Martin’s creation usually takes a lot of  computer work, however most of his illustrations started on paper.

Martin created a limited edition of playing cards for Artmat.  He sees Krymská Street as a space for meeting others and  enjoying free time. That is why he chose to design the cards  that can connect people. There are 32 cards in the box. After  getting the cards from Artmat you can play different card  games in one of the restaurants or cafés in the area.

The motives on the cards are based on a research the  history of playing cards. Except for the popular French  motives, it was mostly Spanish and Italian cards that caught  Martin’s attention. Local and regional patterns were not  omitted either. However, the cards’s main character is added  by their colors. The patterns are only additional.


Education

2018–now   UMPRUM – grafický design a vizuální komunikace
2017–2018   Scholastika – grafický design
2014–2017   Vyšší odborná škola Václava Hollara, Praha – ilustrace
2010–2014   Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín – malba


Work

2018   Graphic design studio Colmo, intern
2017–2018   Ernst&Young, graphic designer
2014–2017   DDM Praha 5, art teacher


Collaborations

Díky, že můžem, Rossum, Lustr festival, Nakladatelství Došel karamel, Divadlo Hysterie‚Nakladatelství Triáda, Komunitný festival súčasného divadla a umenia: UM UM, ČVUT, Studio Damúza, Redway Magazine


Exhibitons

2018   Lustr festival, Prague
2017   Templ, Mladá Boleslav
2017   Off Format Brno
2016   Galerie Doma, Kyjov
2014   Galerie výtvarného umění, Hodonín