Little books

Projekt Little books vznikl v roce 2020 a stojí za ním umělec, ilustrátor a knihtiskař Jan Adámek. „Little Books přinesla první vlna kovidu při rutinním ořezávání knížek. Zbytku, který normálně končí v koši, jsem zkusil dát druhou šanci a dívat se na něj jako na samostatný produkt“, říká o něm sám Adámek. Z knížek se postupně stal brand, ke kterému se přidal eshop a také limitované edice merche.

Postupem času začal Jan svoje mini knihy, které mají pouze 4x3 cm doplňovat také ilustrací, kterou se dlouhodobě zabývá a která je nejčastěji inspirována jeho zájmem v pozorování lidských tváří, detailů a odlišností. Bizarní figury, obličeje, či věci s lidskými rysy kreslí Jan nejčastěji tužkou na vše, co je zrovna po ruce. Na některých ilustracích spolupracuje navíc se svojí pětiletou dcerou, která rozkreslené motivy doplňuje detaily z dětského světa - právě tak tomu bylo i při tvorbě limitované edice 100 ks mini knížek pro Artmat. Kromě kresby Jana baví také linoryt a tvorba v Malování, kde vznikla i aktuální kolekce merche Sad Boys.

IG:  littlebooks_cz

The Little books project was created in 2020 and is established by artist, illustrator and book printer Jan Adámek. He says about the project: “Little Books was brought by the first wave of covid while trimming routinely books. I tried to give the rest, which normally ends up in the trash, a second chance and look at it as a separate product.” The books gradually became a brand, to which an eshop was added, as well as limited editions of merchandise.

Over time, he began to supplement his mini books, which are only 4x3 cm also with illustrations, which he has been dealing with for a long time and which is most often inspired by his interest in observing human faces, details and differences. Bizarre figures, faces, or things with human features are most often drawn by Jan with pencil on everything what is at hand. In some illustrations, he also collaborates with his five-year-old daughter, who complements the outlined motifs with details from the children's world - this was also the case when creating a limited edition of 100 mini-books for Artmat. In addition to Jan's drawings, he also enjoys linocuts and working in MS Paint, where also the current collection of Sad Boys merchandise was created. 

IG:  littlebooks_cz