Juliána Chomová II. 


Juliána studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a v Ateliéru ilustrace na pražské UMPRUM. Zabývá se především grafikou, ilustrací, komiksem a autorskou knihou. Založila sítotiskové studio Fatcat press a v současnosti působí také jako lektorka grafických kurzů. Za svoje autorské knihy získala řadu ocenění, např. 1. místo v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2016 (kat. literatura pro děti) za knihu Hafanova dobrodružství. Často pracuje v tandemu se scénáristkou Klárou Vlasákovou, se kterou také aktuálně připravuje další díl komiksu Spiritistky. Ten se zabývá přátelstvím žen ve středním věku, které se točí kolem spiritistických seminářů a práce s energiemi. 

Pro letní edici brněnského Artmatu připravila limitovanou sadu sítotisků v netradičních velikostech a několika barevných provedeních. 


Vzdělání:

2012 - 2015 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
2007 - 2012 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2003 - 2007 Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach


Ilustrace, publikace, výstavy a ocenění: 

2018
Spiritistky, rozpracovaná grafická novela, v spolupráci se
scénaristkou Klárou Vlasákovou. Příběh dvou odlišných žen,
které se náhodou potkají a spojí se do tandemu léčitelek.

Sáva, rozpracovaná obrazová kniha pro děti od osmi
let, v spolupráci s Klárou Vlasákovou. Kniha pracuje s
motivem strachu, tajemna a černého humoru.

Skupinová výstava, festival Koma, Brno - skupinová výstava,
festival Lustr, Praha

Spolupráce s Čiernymi dierami, Bratislava


2017
The Light keeper (Strážca majáku) autorská obrazová novela,
vydalo Kudlapress, Praha

Samostatná výstava volných autorských kreseb v Pracovně,
Praha

Trilogie interaktivních sešitů, Hafanova dobrodružství
(1. místo v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2016 v
kategorii Literatura pro děti)

Skupinová výstava Ateliéru ilustrace v Galerii ve Smečkách,
Praha

Skupinová výstava se skupinou Soybot, Berlín


2016
Samostatná výstava série autorských sítotisků na námět
povídky Čarodějův učeň od Goetheho v kníhkupectví PageFive, Praha

Skupinová výstava grafík v rámci německého komiksového
festivalu Nextcomic festival Linz

Děepisné sešity z historie Československa v spolupráci s
Ústavem totalitních režimů a Ministerstvem školství.IG: @julianachomova
Juliána studied at the Academy of Fine Arts in Bratislava and in the Illustration Studio at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. She mainly creates graphics, illustrations, comics and the author’s book. She founded the screen printing studio Fatcat press and currently also works as a teacher of graphic courses. She received a number of awards for her author’s books, such as 1st place in the competition The Most Beautiful Czech Book of 2016 (category literature for children) for the book Hafan’s Adventures. She often works in tandem with screenwriter Klára Vlasáková, with whom she is also currently preparing another part of the Spiritist comics which is about friendship of two middle-aged women, which revolves around spiritualistic seminars and work with energies.

For the summer edition for Artmat in Brno she prepared a limited set of silkscreen prints in non-traditional sizes and several colors.


Education:

2012 - 2015 Academy of Arts, Architecture and Design, Prague
2007 - 2012 Academy of Fine Arts in Bratislava
2003 - 2007 School of Applied Art in Košice


Ilustrations, publications, exhibitions and awards:

2018
Spiritistky graphic novel

Sáva, a developed picture book for children

Group exhibition, Koma festival, Brno

Group exhibition, Lustr festival, Prague

Cooperation with Čierne diery, Bratislava
2017
The Light keeper is an author's pictorial novel, published by Kudlapress, Prague

A separate exhibition of free author's drawings in Pracovna, Prague

Trilogy of interactive notebooks, Hafan's adventures
(1st place in the competition The Most Beautiful Czech Book of the Year 2016 in the category Literature for Children)

Group exhibition of the Illustration Studio in the Gallery in Smečky, Prague

Group exhibition with Soybot grouping, Berlin
2016
A solo exhibition of a series of original screen prints The Wizards, PageFive Bookstore, Prague

Group exhibition of graphics within the German comics festival Nextcomic festival Linz

Historical notebooks from the history of Czechoslovakia in cooperation with the Institute of Totalitarian Regimes and the Ministry of Education.

IG: @julianachomova