Jakub Tajovský


Jakub Tajovský se ve své práci kontinuálně zabývá designem
malovaného obrazu a materialitou obrazové hmoty, jenž
se nedá ukotvit na definici mechanických optických a
chemických vlastností, ale je neustále transformována
symbolickým kontextem, technickou reprodukcí a posunem
pozornosti diváka mezi detailem a celkem. Hmota malby
osciluje mezi kontrasty: historickým – současným,
abstraktním - konkrétním, vnitřním – vnějším. Jen málokdy
prezentuje jeden extrém odděleně od druhého.
Každá historická malba je svým způsobem surový materiál,
který umělci těží při vytváření nových děl. Série děl Jakuba
Tajovského pro Artmat nazvaná Neologie sestává z kreseb
slavných maleb podle encyklopedických reprodukcí. Tyto
kresby mohou připomínat schematické rozvržení podmalby
(přípravná fáze malby). Na rubové straně kartiček doplňuje
kresby barevná paleta podtrhávající rozklad obrazového
materiálu na prvočinitele. Jejich syntézou můžeme nabýt
dojmu, že se díváme na pokřivené podvědomí historických
děl.


Vzdělání a stáže:

2017-2021; FAVU BUT, Brno; PhD research in painting technologies
2011-2017 ; FAVU BUT Brno; painting studio of Petr Kvíčala
2010- 2011; Philosophical faculty MU Brno; Esthetics
2020 Residence LIA Spinnerei, Leipzig, Germany
2019 Residence, Adršpach, Galerie Luxfer
2015- 2016 Internship; FAVU BUT Brno; Ateliér malířství Luďka
Rathouského
2014- Internship; Universidade Catolica; Porto, Portugal


Výstavy


Samstatné:

2020 Sousoší (Co-sculpture); Galerie Moderního Umění v Roudnici
nad Labem
2020 Fieldrecording; LIA art programme Spinnerei, Leipzig,
Germany
2020 Brokenground; (A)void gallery, Prague
2020 These woods are where the silence has come to lick its
wounds; Karlin studios, Prague
2020 Synthetic landscape; Galerie FAVU, Brno
2019 Eye trap; Galerie 209, Galerie 209, Brno
2019 Syntetická krajina; vynález přírody, Galerie U Prstenu, Prague
2019 Stereo, Stereovinylshop, Brno
2018 Perplex, Galerie Luxfer, Česká Skalice
2017 Local memory is penetrated with strangers; Vila P651, Prague
2017 Odrazy; Galerie Doma; Kyjov
2017 Black mirror,;SOLO offspace, Brno
2016 Expo_dist, Industra, Brno


Skupinové:


2020 Syntetická krajina – Uncool being is melting, Pragovka Gallery,
Prague
2019 KUNST.NETZ.EUROPA; Gyula Pál, Nyíregyháza, Hungary
2019 Nultá generace; Diod, Jihlava
2018 Hybridart Entreé; Bratislava, Warszaw, Prague, Krakow, Pécs,
Lublaň
2017 Ripple Effect; Futura, Prague
2016 Salon Artikl; Fait Gallery, Brno
2016 Blízké setkání, Galerie Mladých
TIC, Brno (with Jozef Mrva)
2015 ČERNÝ KONĚ, Adam galery Brno
2015 TYČKit; Galerie Umakart Brno
2014 Prototyp: Richard Adam Gallery, Brno


Web: www.tajovskyjakub.com
IG: @jakubtajovsky @skinfilin (kresby a tetování)
tajovskyjakub@gmail.com
Jakub Tajovský continuously deals in his work with
the design of painting and the materiality of painting’s
substance, which cannot be anchored to the definition
of mechanical, optical and chemical properties, but is
constantly transformed by symbolic context, technical
reproduction and shifting of the viewer’s attention between
detail and the complex. The substance of the painting
oscillates between contrasts: historical - contemporary,
abstract - concrete, internal - external. It rarely presents
one extreme in isolation from the other.
Each historical painting is, in a way, a raw material that
artists mine to create new works. A series of artworks
by Jakub Tajovský for Artmat called Neology consists
of drawings of famous paintings based on encyclopedic
reproductions. These drawings may resemble the schematic
layout of the underpainting (preparatory phase of the
painting). On the reverse side of the cards, the drawings
are complemented by a color palette emphasizing the
decomposition of the pictorial substance into prime
elements. By synthesizing them, we can get the impression
that we are looking at the distorted subconscious of
historical works.


Education and internships:

2017-2021; FAVU BUT, Brno; PhD research in painting
technologies
2011-2017 ; FAVU BUT Brno; painting studio of Petr Kvíčala
2010- 2011; Philosophical faculty MU Brno; Esthetics
2020 Residence LIA Spinnerei, Leipzig, Germany
2019 Residence, Adršpach, Galerie Luxfer
2015- 2016 Internship; FAVU BUT Brno; Ateliér malířství
Luďka Rathouského
2014- Internship; Universidade Catolica; Porto, Portugal

Exhibitions


Solo:

2020 Sousoší (Co-sculpture); Galerie Moderního Umění v
Roudnici nad Labem
2020 Fieldrecording; LIA art programme Spinnerei, Leipzig,
Germany
2020 Brokenground; (A)void gallery, Prague
2020 These woods are where the silence has come to lick its
wounds; Karlin studios, Prague
2020 Synthetic landscape; Galerie FAVU, Brno
2019 Eye trap; Galerie 209, Galerie 209, Brno
2019 Syntetická krajina; vynález přírody, Galerie U Prstenu,
Prague
2019 Stereo, Stereovinylshop, Brno
2018 Perplex, Galerie Luxfer, Česká Skalice
2017 Local memory is penetrated with strangers; Vila P651,
Prague
2017 Odrazy; Galerie Doma; Kyjov
2017 Black mirror,;SOLO offspace, Brno
2016 Expo_dist, Industra, Brno


Group:

2020 Syntetická krajina – Uncool being is melting, Pragovka
Gallery, Prague
2019 KUNST.NETZ.EUROPA; Gyula Pál, Nyíregyháza,
Hungary
2019 Nultá generace; Diod, Jihlava
2018 Hybridart Entreé; Bratislava, Warszaw, Prague, Krakow,
Pécs, Lublaň
2017 Ripple Effect; Futura, Prague
2016 Salon Artikl; Fait Gallery, Brno
2016 Blízké setkání, Galerie Mladých
TIC, Brno (with Jozef Mrva)
2015 ČERNÝ KONĚ, Adam galery Brno
2015 TYČKit; Galerie Umakart Brno
2014 Prototyp: Richard Adam Gallery, Brno

Web: www.tajovskyjakub.com
IG: @jakubtajovsky @skinfilin (drawings+tattooworks)
tajovskyjakub@gmail.com