Artmat

Jakub Mikuláštík


vystudoval produktový design, který ale vždy chápal jako formu komunikace.  To ho taky přivedlo k ilustraci - ta je přece jen lepší k vyprávění příběhů než třeba židle (ale i ty mají mnohdy co říct!). Jakub debutoval minulý rok na festivalu ilustrace LUSTR, ilustroval pro magazín B6 nebo SOFFA a v poslední době například spolupracoval s nakladatelstvím MEANDER.

Děkujeme:
Artmat vznikl díky finanční podpoře MČ Praha 10.