Ilona Polanski
Ilona Polanski je polovinou ilustrátorského dua Tomski&Polanski, které založili s kolegou Lukášem v roce 2013. Vytvořili si svůj vizuální jazyk, kterým s nadsázkou komentují společnost a povahové rysy. U práce se často smějí a jsou rádi, když baví i ostatní. Můžete na ně narazit na stránkách českých novin, časopisů nebo v knížkách současných autorů. Ilona je výtvarnice se zálibou v buclatých postavičkách, podlouhlých jezevčících a výrazné barevnosti. Do letní kolekce 2020 vytvořila kolekci tetovaček, které vám zaručí obdiv všech lidí na planetě i jiných živočišných druhů.Vzdělání:

SUPŠ - Design herních předmětů

FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA - ILUSTRACE GRAFIKA, BcA.


Výstavy:

2014 - 2019 - LUSTR FESTIVAL, výstava současné české a sloveské ilustrace v Praze

2015 - Kiev, výstava na Knižním Arsenalu, ve spolupráci s Klubem ilustrátorů PICTORIC

2017 - Plzeň Design Week 2017, výstava plakátů

2019 - výstava Tomski & Polanski v Marseille, Le Corbusier Foundation

2019 - České centrum Moskva, výstava Lustr on Tour

2019 - Brussel, Festival PICTURE!

2019 - České centrum Jerusalem, výstava Lustr on Tour

2019 - České centrum Berlín, výstava Lustr on Tour

2019 - Broumov, Galerie Dům, výstava Lustr on Tour

2019 - benefiční výstava Art of Amnesty Internation, NoD, Praha

2019 - Sametová revoluce 1989 - Národní muzeum a dále Česká centra v Berlíně, Vídni, New Yorku, Paříži, Bruselu, Budapešti, Moskvě


Web: www.tomskipolanski.com
Ilona Polanski is half of the illustration duo Tomski & Polanski, which she founded together with her colleague Lukáš in 2013. They created their special visual language, with which they comment with exaggeration on society and character traits. They often laugh at work and are happy when others have fun. You can find them on the pages of Czech newspapers, magazines or in books by contemporary authors. Ilona is an artist with a passion for chubby figures, elongated dachshunds and strong colors. For summer collection 2020, she created a collection of tattoos, which will guarantee you the admiration of all people on the planet and also other animal species.Education:

SUPŠ - Design of game objects

FACULTY OF DESIGN AND ART OF LADISLAV SUTNAR - ILLUSTRATION OF GRAPHICS, BcA.


Exhibitions:

2014 - 2019 - LUSTR FESTIVAL, exhibition of contemporary Czech and Slovak illustration in Prague

2015 - Kiev, exhibition at the Book Arsenal, in cooperation with the PICTORIC Club of Illustrators

2017 - Pilsen Design Week 2017, poster exhibition

2019 - Tomski & Polanski exhibition in Marseille, Le Corbusier Foundation

2019 - Czech Center Moscow, exhibition Chandelier on Tour

2019 - Brussels, Festival PICTURE!

2019 - Czech Center Jerusalem, exhibition Chandelier on Tour

2019 - Czech Center Berlin, exhibition Chandelier on Tour

2019 - Broumov, Galerie Dům, exhibition Chandelier on Tour

2019 - charity exhibition Art of Amnesty Internation, NoD, Prague

2019 - Velvet Revolution 1989 - National Museum and Czech Centers in Berlin, Vienna, New York, Paris, Brussels, Budapest, Moscow

Web: www.tomskipolanski.com